kawih sunda (2)

Karatagan Pahlawan
(pencipta: mang Koko Koswara)

Teu honcewang sumoreang
Tekadna pahlawan bangsa
Cadu mundur pantrang mulang
Mun maksud tacan laksana
Berjuang keur lemah cai
Lali rabi tur tegang pati
Taya basa menta pamulang tarima
Ikhlas rido keur korban merdeka
Sinatria danalaga
Bela bangsa jeung nagara
Dibarengan tekad suci
Berjuang keur lemah cai
Teu ngingetkeun ka dirina
Asal nagri bangsa waluya
Kadar jembar raharja mukti wibawa
Gembleng tujuan Pahlawan Bangsa

Sabilulungan
(pencipta: mang Koko Koswara)

Sabilulungan…dasar gotong royong
Sabilulungan…sifat silih rojong
Sabilulungan…genteng ulah potong
Sabilulungan..persatuan tembong
Tohaga rohaka
Teguh rengkuh perbawa sabilulungan
Satia…sajiwa
Segut singkil ngabasmi pasalingsingan
Sabilulungan… hirup sauyunan
Sabilulungan…silih pikaheman
Sabilulungan..nulung tinulungan
Sabilulungan..kukuh persatuan
Santosa samapta
Teuneung ludeung ngajaring kawibawaan
Saihwan sapaham
Nagri nanjung berekah sabilulungan

Hariring Kuring
(pencipta: Djauhari T.)

Tengah peuting keur jemplang jempling
Kuring nyaring, teu geunah cicing
Hate melang, sumoreang
Buah ati, lawas teu patepang
Cuang cieung, kuring sorangan
Nunggeulis ti pangumbaraan
Lieuk dengen lieuk lain
taya pisan geusan pamuntangan
Rek sasambat ka saha nya nyambat
Suwung dulur, walurat sobat
Sangsang badan titipkeun nyadiri
Iwal ti ka Gusti hyang widhi
Hiliwirkeun, duh angin peuting
Pangnepikeun hariring kuring
Kajungjunan nu ngantosan
Kawih ati nur keur rungsing pusing

Ganti Taun
(pencipta: Mang Koko Koswara)

Ganti taun muga mawa kamajuan
Ganti taun ngawujud karaharjaan
Patani sing mukti babakti gumati
Ngolah tanah laluasa
Patani di sisi sing sepi karisi
Ayem tengtrem lalugina
Ganti taun patani kasinugrahan
Ganti taun ngawujud karaharjaan
Ganti taun muga mawa kamajuan
Ganti taun ngawujud karaharjaan
Padagang sarenang
Pantrang gede hutang
Babakti ka nagarana
Padagang marukti
Kuat ekonomi
Nagara jembar raharja
Ganti taun kama’muran sing ngabukti
Ganti taun sarerea suka ati
Ganti taun muga mawa kamajuan
Ganti taun ngawujud karaharjaan
Kaum buruh kukuh
Teu ripuh rumahuh
Rumah tangga lalugina
Kaum buruh jujur
Hirupna diatur
Nyieun jasa ka nagara
Ganti taun kaum buruh sarugema
Ganti taun nagri pinanggih wibawa
(datasunda.org)

Manuk Dadali
(pencipta: Sambas Mangundikarta)

Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang
Meberkeun jangjangna bangun taya karingrang
Kukuna ranggoas reujeung pamatukna ngeluk
Ngapak mega bari hiberna tarik nyuruwuk
Saha anu bisa nyusul kana tandangna
Tandang jeung pertentang taya bandingannana
Dipikagimir dipikaserab ku sasama
Taya karempan kasieun leber wawanenna
Manuk dadali manuk panggagahna
Perlambang sakti Indonesia Jaya
Manuk dadali pangkakoncarana
Resep ngahiji rukun sakabehna
Hirup sauyunan tara pahiri-hiri
Silih pikanyaah teu inggis bela pati
Manuk dadali ngandung siloka sinatria
Keur sakumna Bangsa di Nagara Indonesia
(id.wikipedia.org)

Lingkung Lembur
(pencipta: mang Koko Koswara)

Tuh di lamping..pagunungan
Tuh di pasir..gugundukan
Tempat sirna …paniisan
Lingkung lembur..padusunan

Aya mangsa kampung jadi kota di sisi
Pamungpungan jalma nu ti dayeuh ngarungsi
Kampung-kampung gegek lir di kota
Sisi gunung ngadadak sagala aya

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s